Om Outsetmagazine.com

Formålet med nettsiden er å bli et nyttig verktøy for deg som har spørsmål om forbrukerøkonomi. Dette er mitt eget fagområde, som jeg jobber med til daglig i et velkjent finansieringsselskap. Gjennom min kontakt med hundrevis av kunder, over snart 10 år, tør jeg påstå at jeg har vært borti de fleste problemstillinger som tenkes kan.

Det området som jeg utvilsomt har brukt mest tid på er boliglån. Dette lånet er for de aller fleste det viktigste de tar opp i løpet av et liv. Lånet er også det mest kostbare isolert sett. Imidlertid viser historiske data at investeringen ofte lønner seg, også i kroner og øre. Dette er et tema som jeg vil vie mye oppmerksomhet til på bloggen.

Et annet tema jeg også er opptatt av, er lån til forbruk. I utgangspunktet er jeg ingen stor fan av denne typen låneopptak, og jeg rådgir mange til å søke andre løsninger. Men, det finnes også situasjoner der et forbrukslån er en god og kurant løsning. Dette vil bloggen også se nærmere på.